Угода користувача

Діє з 12.02.2019 року
Затверджені наказом компанії від 11.02.2019 року.
УГОДА КОРИСТУВАЧА
1. Загальні положення
1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) визначає принципи взаємодії сторін при
пропонуванні до замовлення товарів і їх придбанні на онлайн-майданчику ideastore.ua,
доступ до якого здійснюється через web-сайт, що має адресу в мережі Інтернет
https://ideastore.ua (далі – Сайт).
1.2. Оскільки ця Угода є публічною офертою, то, отримуючи доступ до матеріалів
Сайту, Користувач (Покупець) вважається учасником цієї Угоди.
1.3. Адміністрація Сайту (власник сайту https://ideastore.ua і / або уповноважені ним
особи) має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди.
Нова або змінена Угода стають дійсними після розміщення її на Сайті.
1.4. Відвідувач (Покупець) погоджується з тим, що всі умови Угоди Користувача йому
зрозумілі та він приймає їх повністю і беззастережно.
2. Реєстрація на сайті
2.1. Користувачем (Покупцем) може бути фізична особа, яка досягла 18-річного віку,
зацікавлена в замовленні і придбанні товарів для особистого некомерційного
використання (споживання).
2.2. Для формування замовлень на Сайті Користувач (Покупець) може пройти
процедуру реєстрації та зазначити необхідні дані, згідно з анкетою.
2.3. У процесі реєстрації на Сайті Користувач (Покупець) вказує логін (його e-mail) і
пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Користувач (Покупець) зобов'язується
не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані під час реєстрації, зберігати ці дані в
недоступному для сторонніх осіб місці. За всі дії, що здійснені від його імені, тобто з
використанням його логіна та пароля, відповідальність несе винятково Покупець.
3. Ціна товару
3.1. Ціна товару вказується в українській гривні, визначається з урахуванням
податкового статусу Продавця і не включає вартість доставки та складання меблів.
3.2. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку без попередження
змінювати ціни товарів, що пропонуються до придбання. Зміна ціни не допускається після
того, як Замовлення було прийняте Продавцем, а Покупець отримав повідомлення, яке
підтверджує прийняття Замовлення.
3.3. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами,
зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі “Оплата”.
4. Порядок оформлення замовлення.
4.1. Для оформлення Замовлення Покупець обирає товар (його розмір, колір, інші
характеристики, кількість), додає в кошик і відправляє заявку Продавцю, натиснувши на
кнопку «Оформити замовлення».
4.2. Приєднуючись до цієї Угоди і оформлюючи замовлення, Покупець підтверджує, що
ознайомлений із розділами Сайту “Доставка”, “Оплата”, “Складання”, погоджується з ними
і розуміє їх повною мірою.
4.3. Покупець погоджується з тим, що ціна на товар, відкладений їм до «кошика», його
асортимент і кількість, будуть актуальними лише на момент формування «кошика» і
можуть змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання
кнопки «оформити замовлення».
4.4. Після отримання Замовлення від Покупця Адміністратор здійснює його обробку і
направляє підтвердження на електронну пошту: номер замовлення, замовлені товари,
ціну, суму замовлення.
4.5. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а договір купівлі-продажу між
Покупцем і Продавцем – укладеним, після отримання Покупцем повідомлення на адресу
електронної пошти, вказану при оформленні замовлення.
5. Доставка товару
5.1. Доставка здійснюється по всій території України за винятком АР Крим і територій
проведення АТО.
5.2. При оформленні Замовлення Покупець може самостійно обрати спосіб доставки із
варіантів, запропонованих Продавцем.
5.3. Вартість доставки Замовлення визначається відповідно до тарифів на доставку,
розміщених на сторінці оформлення Замовлення та на сторінці інтернет-магазину в
розділі “Доставка”.
5.4. Покупець оплачує вартість доставки Замовлення як окремої послуги, що надається
йому додатково. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Замовлення
Покупцем. Покупець погоджується, що вартість доставки Замовлення як окремо наданої
послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає товар і йому
повертається раніше оплачена вартість товару відповідно до положень Закону України
«Про захист прав споживачів».
5.5. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент його фактичної передачі
Покупцеві.
6. Права та обов’язки Сторін
6.1. Продавець зобов’язаний:
6.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї
інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час
виконання Замовлення Покупця.
6.2. Продавець має право:
6.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому
порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з
моменту їх публікації.
6.3 Покупець зобов'язується:
6.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і
цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
6.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити
всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки
Покупцеві замовленого Товару.
7. Гарантійні умови
7.1. Продавець зобов’язаний разом із товаром надати рахунок, який підтверджує
покупку та право на гарантійне обслуговування.
7.2. Термін дії гарантії описаний Продавцем на сторінці інтернет-магазину в розділі
“Гарантія”.
7.3. Несправності, передбачені гарантією, які виникли через недбалість виробника,
усуваються безкоштовно за умови надання рахунку.
7.4. Гарантія не поширюється на дефекти меблів, які виникли внаслідок неправильного
самостійного їх складання.
7.5. Гарантія не поширюється на дефекти меблів, які виникли внаслідок порушення
Правил догляду, використання меблів не за призначенням або природного
експлуатаційного зношення.
7.6. Гарантійні зобов’язання не поширюються на пошкодження, які виникли внаслідок
хімічного, температурного, механічного впливу, а також на дефекти, які виникли внаслідок
стихійного лиха або нещасного випадку.
7.7. У разі будь-яких самовільних змін конструкцій гарантія скасовується.
8. Повернення товару
8.1. У разі, якщо товар не відповідає очікуванням Покупця, він має право повернути
товар протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його отримання при дотриманні умов,
передбачених Законом України «Про захист прав споживачів». Повернення товару
належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його
товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий
документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають
поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
8.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30
(тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови
дотримання вимог, передбачених п. 8.1. Договору, чинним законодавством України.
8.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.
8.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок
Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
8.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі,
Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має
право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав
споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх
усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та
фізичного доступу до такого Товару.
8.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів»,
провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним
законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після
його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або
зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
9. Інші положення
9.1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за:
9.1.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок
непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних,
комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
9.1.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх
роботою.
9.1.3. Належне функціонування Сайту, якщо Відвідувач (Покупець) не має
необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних
зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.
9.2. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Сайту https:/ideastore.ua, зокрема
елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, бази даних, музика,
звуки та інші об'єкти (далі — зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на
веб-сайті https:/ideastore.ua, є об'єктами виняткових прав Адміністрації.
9.3. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки
в рамках функціоналу, пропонованого тим чи тим сервісом. Жодні елементи змісту
сервісів Сайту https:/ideastore.ua а також будь-який контент, розміщений на сервісах
Сайту не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу / згоди
правовласника. Під використанням йдеться про відтворення, копіювання, переробку,
поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші тощо. Виняток становлять
випадки, безпосередньо передбачені законодавством України. Використання
Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого
некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони
авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство,
збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному
вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять
випадки, прямо передбачені законодавством України.
9.4. З усіх питань щодо прав, а також з іншими питаннями та пропозиціями Ви можете
зв'язатися з нами за електронною адресою: [email protected]

Задати питання Якщо у вас залишилися питання - напишіть нам. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом